تلفن و فکس شرکت:

تلفن: 02141672430
فکس: 02188970573

آدرس:

تهران - خیابان ولیعصر- خیابان زرتشت غربی - بعد از بیمارستان مهر- پلاک 75- ساختمان شمالی - طبقه اول -واحد دو

پیام رئیس هیات عاملپیام رئیس هیات عامل  گروه مشارکت انصار

علل اصلی موفقیت در گروه مشارکت انصار داشتن تعهد، تخصص، مهارت و پیگیری مستمر در کارها می باشد و بادانش روز
و تلفیق خواسته ها ونیاز ها با تمامتوانمندی، نیروی انسانی، دقت و ریزبینی درکارها قصد آن دارد که بتواند پروژه های دردست
را به ثمر نشانده و در پیشبرد ایرانی آباد کوشا باشد.

گروه مشارکت انصار در فضایی که احترام و بردباری برآن حاکم است  فعالیت می کند و هدف مشخص همکاران ارتقا دانش فنی،
شغلی  و بهبود پروژه ها می باشد.
برای رسیدن به اهداف تنها با همت، پشتکار و اتحاد گروهی امکان پذیر است.

بی شک هماهنگ سازی بین عوامل موجود در شرکتها در دنیای صنعتی یکی از بزرگترین موضوعات پیش روی شرکتهای مهندسی
وپیمانکاری می باشد.

خداوند را شاکریم که این قدرت  و توان را به ما داده که بتوانیم به ایران و ایرانی خدمتی عرضه کنیم تا نام ایران همچنان استوار و
پایدار باقی بماند.

موفق و سربلند باشید

دکتر محسن فراهانی