تلفن و فکس شرکت:

تلفن: 02141672430
فکس: 02188970573

آدرس:

تهران - خیابان ولیعصر- خیابان زرتشت غربی - بعد از بیمارستان مهر- پلاک 75- ساختمان شمالی - طبقه اول -واحد دو

نفت و گازنام شرکت  نام پروژه  مبلغ  موضوع 
نصر لرستان خط انتقال نفت 16 اينچ تنگ فني  38,000 نفت و گاز
نصر لرستان خط انتقال فرآورده نفتی 10 اینچ دره شهر ـ تنگ فنی  به روش EPC 123,000 نفت و گاز
نصر لرستان خط انتقال نفت 26 اینچ آسار ـ رازان به روش EPC 270,131 نفت و گاز
میثاق اهواز اجرای جاده ارتباطی بین چاه های اکتشافی آزادگان و ROW(اجرای عملیات ساختمانی مسیر خط لوله ) به طول 148 کیلومتر با ابنیه 55 میلیارد ریال  نفت و گاز
میثاق اهواز عملیات مسیر سازی و خط لوله 56 اینچ به طول 429 کیلومتر و نصب ایستگاه های لانچر و رسیور وشیری های بین راهی و تاسیسات مربوطه 754 میلیارد ریال و 10،746،468 یورو نفت و گاز
میثاق اهواز اجرای خط لوله به طول 743 کیلومتر لانچر و رسیور و ایستگا ههای شیر بین راهی و تاسیسات مربوطه 3،606 میلیارد ریال  نفت و گاز
میثاق اهواز اجرای ROW(عملیات ساختمانی خط لوله ) و خط انتقال گاز به طول تقریبی 463 کیلومتر و ساخت مخازن از 50 تا 3000 مترمکعبی  002‘1 میلیارد ريال  و  24 میلیون یورو نفت و گاز
میثاق اهواز طراحی مقدماتی و تفصیلی، تامین کلیه مصالح و تجهیزات و ابزارهای اختصاصـی و عمومـی سـازه ها، پیش راه اندازی و راه اندازی یکساله و مجموع ساختمان ها با کاربری های مختلف به متراژ 4250 مترمربع 282 میلیارد ريال  ، 18 میلیون یورو نفت و گاز
میثاق اهواز 2/430کیلومتر خط لوله 20 اینچ و تجهیزات جانبی احداث ده مخزن سقف ثابت و متحرک جمعاً به ظرفیت 300 هزار مترمکعب ، پست برق ، 6 کیلومتر خط انتقال برق ( (عملیات ساختمانی و خط لوله)ROW  واحداث    256،1 میلیارد ريال  و 62 میلیون یورو نفت و گاز
میثاق اهواز انجام خدمات طراحی و مهندسی و احداث Row  با 000‘000‘9 مترمکعب خاکبرداری و خط لوله نفت خام ترش به اقطار 30- 26- 18 از سبزآب اندیمشک به شهر ری  900‘4 میلیارد ريال  و   44 میلیون یورو نفت و گاز