تلفن و فکس شرکت:

تلفن: 02141672430
فکس: 02188970573

آدرس:

تهران - خیابان ولیعصر- خیابان زرتشت غربی - بعد از بیمارستان مهر- پلاک 75- ساختمان شمالی - طبقه اول -واحد دو

راه و ابنیهنام شرکت 

نام پروژه 

مبلغ 

موضوع 

جهاد نصر بوشهر زیرسازی و آبنما زهکلوت - دلگان  900,000,000 زیر سازی
جهاد نصر بوشهر زیرسازی و آبنما دلگان - چاه کیجی  750,000,000 زیر سازی
جهاد نصر تهران زيرسازي و پخش آسفالت رينگ جنوب شهر بروجرد 6,000,000,000 زیر سازی
جهاد نصر تهران زیر سازی و آسفالت درده - پیرده 1,931,224,279 زیر سازی
جهاد نصرکرمان زیرسازی و آسفالت معابر شهر بم 159,090,909,091 زیر سازی
جهاد نصر کرمان عملیات زیر سازی و آسفالت معابر سطح شهر بم 20,000,000,000 زیر سازی
جهاد نصرهمدان پروژه زيرسازي قطعه يك –الف راه آهن تهران –همدان 162185 زیر سازی
جهاد نصر یزد زيرسازي‌وآسفالت‌معابر اصلي شهرعشق آّباد   زیر سازی
جهادنصرکرمانشاه روسازی راه آهن 1,620,000,000,000 روسازی 
جهاد نصرکرمانشاه  عملیات تکمیلی زیرسازی  533,528,106,837 زیر سازی
جهاد نصرفارس  احداث عملیات اجرایی پروژه زیرسازی قطعه اول اتصال داراب به شبکه ریلی کشور حدفاصل کیلومتر000+0تا608+27 327059 زیر سازی
جهاد نصرفارس  حداث عملیات احداث جاده وزیر سازی و رو سازی 73 کیلومتر محور های منطقه بیضاء 66825 زیر سازی
جهاد نصرفارس  بهسازی و رو سازی 84 کیلومتر از جاده های دسترسی میادین گازی تابناک 116250 روسازی 
آب و خاک پارس عملیات اجرایی قطعه دو بزرگراه چشمه خان –چمن بید 188.652 راه سازی
آب و خاک پارس عملیات اجرایی نوسازی قطعه 4-ب محور مشهد-سرخس 179.55 راه سازی
آب و خاک پارس عملیات چهار خطه کردن محور سلماس-شبستر-صوفیان 168.333 راه سازی
آب و خاک پارس عملیات احداث قطعه سوم محور فیروز آّباد به قیر 134.957 راه سازی
آب و خاک پارس احداث باند دوم قطعه سوم جاده بستان آباد-سراب 68.222 راه سازی
نصر مرکزی  عملیات طرح و ساخت تقاطع غیر همسطح کوی علم الهدی  196/768/569 راه سازی
نصر مرکزی  بهسازی و آسفالت راههای روستایی سقز 203/945/416 راه سازی
نصر مرکزی  محور اراک - خمین 136/597/723 راه سازی
نصر مرکزی  قطعه دوم توره - ملایر قطعه 2 ب 61/733/050 راه سازی
نصر مرکزی  احداث 200 کیلومتری راه ارتباطی بیجار 230/000/000 راه سازی
نصر مرکزی  بهسازی و آسفالت راههای روستایی سقز 26/963/308 راه سازی
نصر مرکزی  محور رزن- دمق قطعه 3 قرارداد 34418 30/635/275 راه سازی
نصر مرکزی  محور اراک - فرمهین  36/243/818 راه سازی
نصر مرکزی  اجرای زیر گذر تقاطع ساوه - تهران با راه آهن (پرندک) 27/559/731 راه سازی
نصر مرکزی  نوسازی قطعه چهارم محور قم - آوه 69/389/139 راه سازی
نصر مرکزی  پروژه محور با بازید- پل سمیره 145/026/704 راه سازی
نصر لرستان احداث  قطعه اول بزرگراه کنار گذر کنگان 350,962 راه سازی
نصر لرستان احداث جاده های پیرامونی و داخلی سایت صنعتی تمبک 235,397 راه سازی
نصرلرستان احداث پل روگذر تقاطع ولیعصر 60 متری 54/069 راه سازی
نصرلرستان احداث باند دوم محمور ازنا-شازند 97569577 راه سازی
نصرلرستان عملیات بهسازی محوررامهرمز-میداود-باغملک 286075391 راه سازی
نصرلرستان جاده های پیرامونیو داخلی سایت تمبک 166745575 راه سازی
نصرلرستان احداث باند دوم کنارگذر جنوبی خرم آباد 70095000 راه سازی
نصرلرستان پلیس راه الشتر-فیروزآباد 119440543 راه سازی
نصرلرستان احداث باند دوم محمور ازنا-شازند 97569577 راه سازی
نصرلرستان عملیات بهسازی محوررامهرمز-میداود-باغملک 286075391 راه سازی
نصرلرستان جاده های پیرامونیو داخلی سایت تمبک 166745575 راه سازی
نصرلرستان احداث باند دوم کنارگذر جنوبی خرم آباد 70095000 راه سازی
نصرلرستان پلیس راه الشتر-فیروزآباد 119440543 راه سازی
نصر خراسان آماده سازی اراضی گلبهار 155,824,886,400 راه سازی
نصر خراسان احداث قطعه 4/ الف راه اصلی مشهد سرخس (تونل 1100) 146,414,707,409 راه سازی
نصر خراسان تکمیل عملیات قطعه 3 راه اصلی قوچان باجگیران 84,862,589,960 راه سازی
نصر خراسان احداث قطعه راه اصلی مشهد- سرخس 47,217,074,400 راه سازی
نصر خراسان احداث قطعه 3 راه اصلی قوچان باجگیران(تونل 1100 متر) 32,948,832,236 راه سازی
نصر خراسان قطعه هفتم راه آهن کرمان 4,617,765,483 راه سازی
نصر خراسان روکش آسفالت قطعه یک محورشادمهر گناباد 999,999,900 راه سازی
نصرکردستان  محور بزرگراه مياندوآب كرمانشاه ( قطعه 7) (سنندج -کامیاران) 32,358,150,000 راه سازی
نصرکردستان  محور بزرگراه مياندوآب كرمانشاه ( قطعه 6)  59,282,140,368 راه سازی
نصرکردستان  محور بزرگراه مياندوآب كرمانشاه ( قطعه5 الف -1)  2,630,000,000 راه سازی
نصرکردستان تيژتيژ گاران (قطعه 3) 46,908,403,420 راه سازی
نصرکردستان تيژتيژ گاران (قطعه 2) 46,908,403,420 راه سازی
نصرکردستان محور تودار شويشه (قطعه 2) 59,191,440,000 راه سازی
نصرکردستان قطعات چهارگانه  سنندج - همدان  28,974,611,800 راه سازی
نصرکردستان دهگلان - گنجی  15,309,500,000 راه سازی
نصرکردستان اورامان نوین  8,360,596,400 راه سازی
نصرکردستان حسین اباد - سو به نزاز  9,122,891,000 راه سازی
نصرکردستان حسین آباد - غیبی سور  29,898,295,000 راه سازی
نصرکردستان دزلی - درکی  3,752,764,911 راه سازی
نصرکردستان ایلام - حمیل  20,431,182,565 راه سازی
نصرکردستان سیاحومه - ویسک  8,468,043,000 راه سازی
نصرکردستان کلکان بست  8,520,380,007 راه سازی
نصرکردستان آسفالت نژمار  2,320,291,589 راه سازی
نصرکردستان فیلان طاقی  1,829,231,300 راه سازی
نصرکردستان بوئین خوری آباد  1,848,348,450 راه سازی
نصرکردستان بایزید آباد -کرفتو 3,940,995,000 راه سازی
نصرکردستان گومه ای - مران  10,385,791,000 راه سازی
نصرکردستان گومه ای - مران  2,943,000,000 راه سازی
نصرکردستان سقز- سرا  4,995,117,669 راه سازی
نصرکردستان فیلان طاقی  2,316,751,875 راه سازی
نصرکردستان بایزید آباد -کرفتو 1,285,349,670 راه سازی
نصرکردستان سنندج - داشبلاغ  4,315,376,374 راه سازی
نصرکردستان بسطام حسن سالاران  1,545,000,000 راه سازی
نصرکردستان سيف هرميدول  1,199,000,000 راه سازی
نصرکردستان ایرانخواه تکاب  1,972,505,533 راه سازی
نصرکردستان حسین آباد -  باینجوب  3,949,278,000 راه سازی
نصرکردستان بیجار دیواندره  3,404,031,925 راه سازی
نصرکردستان حسین آباد - صادق آباد 3,994,864,209 راه سازی
نصرکردستان کامیاران - مریوان  38,496,430,000 راه سازی
نصرکردستان سنندج - داشبلاغ  3,433,837,603 راه سازی
نصرکردستان بیجار همدان  6,125,470,000 راه سازی
نصرکردستان آسياب گرگينه  3,912,375,255 راه سازی
نصرکردستان تيژتيژ -گاران 14,608,312,033 راه سازی
نصرکردستان سيف هرميدول  13,331,333,333 راه سازی
میثاق اهواز پروژه بهسازی و آسفالت جاده جسانیه 2,364,637,236 راه سازی
میثاق اهواز پروژه عملیات اجرایی تقاطعها.پلهاوعملیات تکمیلی قسمتهای میانی محور کنار گذر بابل 184,953,000,000 راه سازی
میثاق اهواز پروژه عملیات تکمیلی محور نور-چمستان-آمل 204,900,000,000 راه سازی
میثاق اهواز پروژه احداث تقاطع غیر همسطح محل تلاقی کمربندی باندیمشک به بزرگراه اندیمشک-دزفول 110,770,000,000    راه سازی
میثاق اهواز پروژه احداث پل های شاوور 1 و 2 9,851,814,368 راه سازی
میثاق اهواز پروژه قطعه اول جاده کنارگذرشمال شرق اهواز 74,976,979,894 راه سازی
میثاق اهواز پروژه احداث قطعه سوم مسیر برگشت کنارگذر شمالشرق اهواز 75,684,469,875 راه سازی
نصر اصفهان پروژه خط 4 مترو تهران 626,266 راه سازی
نصر اصفهان پروژه طراحی و ساخت تقاطع غیر همسطح آیت اله نجفی همدان 213,948 راه سازی
نصر اصفهان احداث تقاطع غیر همسطح بلوار شهید بهشتی و خیابان میانجاده (شهید حدادی) 213,565 راه سازی
نصر اصفهان عملیات احداث تونل دشتک بطول 1550 متر در استان چهارمحال و بختیاری 134,044 راه سازی
نصر اصفهان پل رودخانه بشار (امام سجاد ع) 108,000 راه سازی
نصر اصفهان محور چالوس - نوشهر و پل بزرگ چالوس  100,574 راه سازی
نصر اصفهان تقاطع غیر همسطح امام حسین (ع) شهر زنجان 90,386 راه سازی
نصر اصفهان  راه دسترسی به طرح فولاد قائنات 95,766 راه سازی
نصر ایلام پروژه تقاطع غیر همسطح بلوار امام-آزادی 46464 راه سازی
نصر ایلام پروژه راهسازی تکمیلی کنار گذر شرقی ایلام 107455 راه سازی
نصر ایلام پروژه راهسازی تکمیلی کنار گذر شرقی ایلام 101538 راه سازی
نصر ایلام پروژه راهسازی کنار گذر شرقی ایلام 40775 راه سازی
نصر ایلام پروژه عملیات راهسازی راه روستایی چتان - هانه گلان 38952 راه سازی
نصر ایلام پروژه عملیات راهسازی کیلومترصفرالی18ایلام-دره شهر(جابر) 16652 راه سازی
نصر ایلام پروژه راهسازی قطعه ششم آبدانان-مورموری-دهلران 17569 راه سازی
نصر ایلام راهسازی محور ایلام-میشخاص کیلومتر 800+5الی600+8 14705 راه سازی
نصر ایلام جاده دسترسی به پالایشگاه گاز ایلام 20800 راه سازی
نصر ایلام پروژه راهسازی مهتابی به گزرلنگر 1799 راه سازی
نصر ایلام پروژه راهسازی مهتابی به گزرلنگر 1296 راه سازی
نصر ایلام راهسازی واریانت گاومیشان 1400 راه سازی
نصر ایلام پلسازی محور شباب-زنجیره 2111 راه سازی
نصر ایلام پروژه تکمیل راهسازی کیلومتر25الی33ایلام-صالح آباد 4292 راه سازی
نصر ایلام پروژه تکمیل راهسازی کیلومتر25الی33ایلام-صالح آباد 1999 راه سازی
نصر ایلام پروژه تکمیل راهسازی کیلومتر22/2الی25ایلام-صالح آباد 1999 راه سازی
نصر ایلام پروژه عملیات راهسازی کیلومتر167+22الی25ایلام-صالح آباد 1799 راه سازی
نصر ایلام پروژه راهسازی تکمیل پلهای اول وسوم تنگ قیر 6603 راه سازی
نصر ایلام احداث پل اول تنگ قیر کیلومتر490+7 5211 راه سازی
نصر ایلام احداث پل سوم تنگ قیر کیلومتر 640+9 6836 راه سازی
نصر ایلام پروژه عملیات راهسازی کیلومترصفرالی18ایلام-دره شهر(جابر) 3596 راه سازی
نصر ایلام پروژه عملیات راهسازی کیلومترصفرالی18ایلام-دره شهر(جابر) 16652 راه سازی
نصر ایلام پروژه عملیات راهسازی کیلومتر12الی850+14ایلام-دره شهر(جابر) 1799 راه سازی
نصر ایلام پروژه راهسازی تکمیل قطعه ششم آبدانان-مورموری-دهلران 5651 راه سازی
نصر ایلام پروژه راهسازی قطعه ششم آبدانان-مورموری-دهلران 17569 راه سازی
نصر ایلام پروژه راهسازی کیلومتر19الی300+22 مهران-دهلران (سرخر) 5600 راه سازی
نصر ایلام پروژه عملیات تکمیل راهسازی ایلام-دره شهر(تانگیشه) 1999 راه سازی
نصر ایلام تکمیل راهسازی واریانت تانگیشه 3999 راه سازی
نصر ایلام تکمیل راهسازی شباب-زنجیره 1799 راه سازی
نصر ایلام تکمیل راهسازی شباب-زنجیره 1642 راه سازی
نصر ایلام پروژه اجرای گابیون بندی ودیوار سنگی در مسیر خط لوله خوراک در مسیر پالایشگاه گاز تا پترو شیمی 1944 راه سازی
نصر ایلام خاکبرداری وخاکریزی و...خاک جهت آماده سازی زمین طرح سولفورزدایی 3555 راه سازی
نصر ایلام تکمیل راهسازی واریانت گاومیشان 1151 راه سازی
نصر ایلام احداث جاده دسترسی و...چاه اکتشافی آذر3 3941 راه سازی
نصر آذر شرقی  چهار خطه نمودن محور عجبشير- بناب 23209 راه سازی
نصر آذر شرقی  احداث قطعه ب باند دوم محور مرند- جلفا 66400 راه سازی
نصر آذر شرقی  احداث کمربندی ایلخچی 101600 راه سازی
نصر آذر شرقی  احداث کنار گذر شمالغربی میاندوآب 59920 راه سازی
نصر آذر شرقی  احداث قطعه دو محوركليبر _ جانانلو 20552 راه سازی
نصر آذر شرقی   احداث باند دوم  محور مياندو اّب- بوكان 178280 راه سازی
نصر آذر شرقی  احداث كنار گذر بوكان 116340 راه سازی
نصر آذرغربی  راه میاندوآب - میانه قطعه یک ( سرچم) 66193650050 راه سازی
نصر آذرغربی  راه ارومیه - مهاباد و مییاندوآب ( قطعه ج ) 68370630860 راه سازی
نصر بوشهر  اجراي عمليات ديوارسازي و راهسازي طرفين پل واقع بر رودخانه حله و تكميل پل 000‘097‘114‘10 راه سازی
نصر بوشهر  ابنیه فنی محور آبدان بردستان 067‘000‘814‘1 راه سازی
نصر بوشهر  احداث راه روستايي كاردانه - كشتو 398‘777‘250‘9 راه سازی
نصر بوشهر  احداث راه روستايي پشت‌پر 892‘066‘996‘7 راه سازی
نصر بوشهر  بهسازی راه میانی آبدان 887‘728‘903‘5 راه سازی
نصر بوشهر  اجراي بخشي از عمليات پل بزرگ كره بند واقع بر رودخانه حله  754‘801‘999‘3 راه سازی
نصر بوشهر  جاده كمربندي چغادك – خورموج 125‘997‘499‘1 راه سازی
نصر بوشهر  عمليات راهسازي محور تخته پشت پر 000‘000‘190‘1 راه سازی
نصر بوشهر  بهسازی سه راه بیدو تخته(قطعه دوم) 143‘818‘862 راه سازی
نصر بوشهر  زیرسازی و آبنما زهکلوت - دلگان  000‘000‘900 راه سازی
نصر بوشهر  زیرسازی و آبنما دلگان - چاه کیجی  000‘000‘750 راه سازی
نصرتهران احداث قطعه 2/الف راه اصلي ميامي- جاجرم 121,388,974,094 راه سازی
نصرتهران احداث قطعه سوم محور ميل78- فراه در كشور افغانستان 109,464,276,847 راه سازی
نصرتهران احداث قطعه دوم محور ميل78- فراه در كشور افغانستان 115,000,000,000 راه سازی
نصرتهران محور دانشگاهي خرم آباد 29,937,301,520 راه سازی
نصرتهران اصلاح زيرسازي 100 كيلومتر خط و ابنيه فني در خلال عمليات بازسازي خط 57,800,000,000 راه سازی
نصرتهران تقاطع غير همسطح سرخه حصار 7,688,461,200 راه سازی
نصرتهران احداث دو دهانه پل حدفاصل محور اصلي و خيابان سپهر (احداث پل سپاه تا نان فانتزي) 1,500,000,000 راه سازی
نصرتهران پخش آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر اوشان، فشم، میگون 1,500,000,000 راه سازی
نصرتهران خرید آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر اوشان، فشم، میگون 4,500,000,000 راه سازی
نصرتهران خرید آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر اوشان، فشم، میگون 700,000,000 راه سازی
نصرتهران خرید آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر اوشان، فشم، میگون 500,000,000 راه سازی
نصرتهران زيرسازي و پخش آسفالت رينگ جنوب شهر بروجرد 6,000,000,000 راه سازی
نصرتهران روكش آسفالت سطح شهر بروجرد 6,800,000,000 راه سازی
نصرتهران احداث جاده روستايي شالو- باجول- گويله (شهرستان ايذه) 12,900,000,000 راه سازی
نصرتهران واريانت دوم ايزدخواست 4,806,787,500 راه سازی
نصرتهران متمم قرارداد واريانت دوم ايزدخواست 7,278,179,381 راه سازی
نصرتهران زیر سازی و آسفالت درده - پیرده 1,931,224,279 راه سازی
نصرتهران محور مغانک به گرمابسرد 1,617,000,000 راه سازی
نصرتهران عملیات بازگشایی و برف روبی جاده دسترسی به چاه اکتشافی سرتل  (کارفرما شرکت ملی نفت ایران) 2,800,000,000 راه سازی
نصرتهران حفاظت و نگهداري از جاده ها و محل چاه هاي اكتشافي 84-85 (کارفرما شرکت ملی نفت ایران) 7,985,880,000 راه سازی
نصرتهران احداث جاده دسترسي آزادگان 7 (کارفرما شرکت ملی نفت ایران) 17,965,000,000 راه سازی
نصرتهران احداث ادامه راه ارتباطی آزادگان (کارفرما شرکت ملی نفت ایران) 9,700,000,000 راه سازی
نصرتهران احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اكتشافي نرگسي(کارفرما شرکت ملی نفت ایران) 2,600,000,000 راه سازی
نصرتهران احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه شرق 003 جنوب كارون (کارفرما شرکت ملی نفت ایران) 5,553,431,710 راه سازی
نصرتهران عملیات احداث جاده دسترسی و آماده سازی محل چاه حسینیه 3(کارفرما شرکت ملی نفت ایران) 4,696,475,673 راه سازی
نصرتهران عملیات حفاظت و نگهداری جاده ها  و محل چاه های اکتشافی (کارفرما شرکت ملی نفت ایران) 1,990,200,000 راه سازی
نصر حمزه احداث راه اصلی مراوه تپه به همت آباد 150,297,715,766 راه سازی
نصر حمزه طرح و اجرای آماده سازی 150 هکتار از اراضی فاز 4 پرند 119,357,104,100 راه سازی
نصر حمزه احداث جاده دسترسی به پالایشگاه گاز ایلام 115,749,868,502 راه سازی
نصر حمزه احداث دایک غربی و جاده سرویس طرح ساماندهی هورالعظیم 113,785,390,000 راه سازی
نصر حمزه تهیه و نصب نیوجرسی در محورهای شرق استان مازندران 109,929,097,559 راه سازی
نصر حمزه تکمیل احداث قطعه شش و قطعات تفویض محور اردبیل – سرچم 86,859,000,000 راه سازی
نصر حمزه طرح و اجرای آماده سازی 109 هکتار از اراضی فاز 5 پرند 52,406,039,440 راه سازی
نصر فارس احداث عملیات تکمیل واریانت محور بوان_مشایخ(احداث تونل بوان) 164375 راه سازی
نصر فارس احداث عملیات اجرایی پروژه زیرسازی قطعه اول اتصال داراب به شبکه ریلی کشور 327059 راه سازی
نصر فارس احداث عملیات راهسازی اتصال لامرد از طریق محور گله دار- دارالمیزان به بزرگراه عسلویه-فیروزآباد 329804 راه سازی
نصر فارس احداث عملیات راهسازی و آسفالت محور فراشبند به فیروز آباد قطعه الف-شامل خاکبرداری 3 میلیون متر مکعب 211454 راه سازی
نصر فارس احداث عملیات احداث جاده وزیر سازی و رو سازی 73 کیلومتر محور های منطقه بیضاء   66825 راه سازی
نصر فارس احداث عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور اقلید-یاسوج  27259 راه سازی
نصر فارس احداث عملیات راهسازی کازرون - دشت ارژن  14058 راه سازی
نصر فارس احداث عملیات احداث جاده و عملیات به سازی و آسفالت 110 کیلومتر 6506 راه سازی
نصر کرمان تکمیل عملیات اجرایی قطعه اول باند دوم بزرگراه شهربابک هرات 544,300,000,000 راه سازی
نصر کرمان احداث قطعه اول راه اصلی خرامه نیریز در استان فارس به صورت epc 443,500,000,000 راه سازی
نصر کرمان احداث باند دوم محور سیرجان قطروئیه 452,900,000,000 راه سازی
نصر کرمان تکمیل باند دوم محور رفسنجان سرچشمه خاتون آباد(قطعه اول) 189,998,000,000 راه سازی
نصر کرمان احداث قطعه یک باند دوم محور زاهدان بیرجند 262,480,000,000 راه سازی
نصر کرمان احداث باند دوم قطعه 2/ب محور زاهدان - بم 286,000,000,000 راه سازی
نصر کرمان احداث باند دوم قطعه 5 محور زابل زاهدان 375,800,000,000 راه سازی
نصر کرمان زیرسازی و آسفالت معابر شهر بم 159,000,000,000 راه سازی
نصر کرمان طراحی و احداث باند دوم محور رفسنجان - سرچشمه - خاتون آباد (قطعه يك) 420,000,000,000 راه سازی
نصر کرمان بهسازی و روکش اسفالت راه اصلی قطعه دوم سرزه - حاجی آباد 184,100,000,000 راه سازی
نصر کرمان احداث کنارگذر جنوب غربی (قطعه 1 و 2و 3) 249,575,443,765 راه سازی
نصر کرمان احداث باند دوم قطعه 2/ب محور سیرجان - شهربابک - انار 103,957,163,400 راه سازی
نصر کرمان احداث باند دوم ماهان - بم قطعه اول 92,961,223,403 راه سازی
نصر کرمان احداث راه اصلي شهر جديد علوي به منطقه صنعتي شهر بندر عباس 71,085,029,400 راه سازی
نصر کرمان زیرسازی و آسفالت معابر شهر بم 159,090,909,091 راه سازی
نصر کرمان روكش آسفالت معابر فاز 4 كرمان 60,000,000,000 راه سازی
نصر کرمان بهسازی و روکش آسفالت محور بم - شوره گز 53,661,342,570 راه سازی
نصر کرمان تكميل قطعه اول رستم آباد – بزمان- ايرانشهر 52,632,589,100 راه سازی
نصر کرمان راه فرعي شهداد نهبندان 42,091,700,000 راه سازی
نصر کرمان احداث راه فرعي حسين اباد درب مزار 39,243,908,980 راه سازی
نصر کرمان آسفالت معابر سطح شهر كرمان 39,000,000,000 راه سازی
نصر کرمان عملیات محورکرمان - بافت 36,932,374,840 راه سازی
نصر کرمان احداث راه فرعي گلباف - جوشان-شهداد 27,397,519,000 راه سازی
نصر کرمان بهسازي سه راهي ميناب – بندر عباس 26,323,027,981 راه سازی
نصر کرمان بهسازي محور بهادر آباد - زهكلوت 21,850,232,770 راه سازی
نصر کرمان بهسازي سه راهي ميناب – بندر عباس 20,887,452,000 راه سازی
نصر کرمان عملیات زیر سازی و آسفالت معابر سطح شهر بم 20,000,000,000 راه سازی
نصر کرمان عمليات خاكي ، روسازي و آسفالت سرد صولان رمشک 16,458,000,000 راه سازی
نصر کرمان آسفالت معابر سطح شهر بم 15,206,000,000 راه سازی
نصر کرمان بهسازي وآسفالت سه راهي راين - حسين آباد 14,731,407,038 راه سازی
نصر کرمان احداث راه عنبر آباد جيرفت 10,990,000,000 راه سازی
نصر کرمان تکمیل عملیات راهسازی سرتک - منوجان 10,604,414,630 راه سازی
نصر کرمانشاه كمربندي قصرشيرين فاز2 999,000,000 راه سازی
نصر کرمانشاه راهسازي قصرشيرين - خسروي 999,000,000 راه سازی
نصر کرمانشاه كمربندي قصرشيرين فاز 1 439,600,000 راه سازی
نصر کرمانشاه راهسازي شترمل - خامسان 136، 985، 849 راه سازی
نصر کوثر احداث قطعه اول کنارگذرجنوب شرقی قم 149,000 راه سازی
نصر کوثر احداث مسیردسترسی به سایت شهید  علی محمدی 74.774 راه سازی
نصر همدان احداث راه اصلی باب انار - سروستان 73.42 راه سازی
نصر همدان بهسازی ، روکش آسغالت و چهارخطه کردن زربند به فشم 42.386 راه سازی
نصر همدان راه اصلی فیروز آباد - جم - عسلویه ، قطعه 7  بطول 23 کیلومتر 23,650,786,691 راه سازی
نصر همدان احداث باند شمالی قطعه 11 آزاد راه ساوه - همدان بطول 20 کیلومتر 102,924,281,742 راه سازی
نصر همدان زیر سازی قطعه 1/ الف راه آهن تهران - همدان 162,185,871,991 راه سازی
نصر همدان لکه گیری وروکش آسفالت راههای شریانی استان کرمانشاه 145,980,999,000 راه سازی